HEM

"Med stor verklighetsförankring och stöd i vetenskapen berör Johan med föreläsningen "Vi måste prata om Johanna" ett ämne som är viktigt på mer än ett personligt plan - det är viktigt för hela samhället."

SJÄLVMORDSBEKÄMPARN AB

 

Burtjärnsvägen 11, 77160 Ludvika

Email: Johan.Hakansson@sjalvmordsbekamparn.se

Telefon: (+46)702-69 95 27

 

Plusgiro: 83 57 94-9

Swish: 0702699527

© Copyright. All Rights Reserved.