OM

OM SJÄLVMORDSBEKÄMPARN

VAD ÄR SJÄLVMORDSBEKÄMPARN?

Självmordsbekämparn AB verkar för att förebygga, utbilda och sprida kunskap kring psykisk ohälsa och självmord - i privat och offentlig sektor.

 

Företaget grundades av Johan Håkansson för att bidra med sina kunskaper och erfarenheter inom de stigmatiserade ämnena psykisk ohälsa och självmord. Vi lägger i nuläget för stort fokus på "skarpt läge" och för lite fokus på förebyggande insatser. Det finns mycket vetenskap som ligger till grund för de förebyggande insatser vi idag kan implementera.

Johan är utbildad vid NASP - nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa på Karolinska institutet och utbildad projektledare vid Donald Davies & partners i Uppsala.

 

Vi kan förebygga psykisk ohälsa.

Vi kan förhindra självmord.

Johan Håkansson

SJÄLVMORDSBEKÄMPARN AB

 

Burtjärnsvägen 11, 77160 Ludvika

Email: Johan.Hakansson@sjalvmordsbekamparn.se

Telefon: (+46)702-69 95 27

 

Plusgiro: 83 57 94-9

Swish: 0702699527

© Copyright. All Rights Reserved.