TJÄNSTER

TJÄNSTER

MHFA- mental health first aid (första hjälpen till psykisk hälsa)

 

Du har fått lära dig livräddning i badhuset tillsammans med dina klasskamrater och du har tidigt i livet också fått lära dig HLR. Du har däremot aldrig fått lära dig hur du hjälper en person vid olika psykiska kristillstånd.

 

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Det drabbar de flesta någon gång i livet och finns runt oss alla vare sig det är i den egna familjen, på arbetsplatsen, i föreningen vi är engagerade i eller i de offentliga rum vi vistas i. Utbildningen i MHFA ger deltagaren kunskapen att ge en “första hjälp” till psykisk hälsa och på så sätt rädda liv. Utbildningen finns i tre olika versioner med inriktning mot ungdomar, vuxna eller äldre. Ni väljer den version som passar bäst för just er verksamhet.

 

Kurslängd:

 

Ungdom 14 timmar

 

Vuxna 12 timmar

 

Äldre 12 timmar

 

VHPO

(Varningssignaler & handlingsplan vid psykisk ohälsa)

 

VHPO-kursen lär ut om de två vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna (depression och ångest) och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt.

Forskning visar att en tidig upptäckt och insats är avgörande för förlopp och konsekvenser vid psykisk sjukdom och ohälsa.

 

Kurslängd:

 

90 minuter

 

Kursdeltagare tilldelas utbildningsbevis efter avslutad utbildning.

 

Vi måste prata om Johanna

Johanna var min syster. Hon blev bara 26 år gammal men allt hade kunnat vara över redan 5 år tidigare när hon gjorde sitt första försök att avsluta sitt liv. Hon misslyckades tack och lov den gången men 2008 gick hennes liv inte att rädda. I statistiken är hon bara en siffra, för vår familj var hon allt.

Hade det som hände kunnat förhindras? Möjligt.

Hade förutsättningarna varit annorlunda om också unga

vågat prata om psykisk ohälsa? Absolut.

 

Hur kommer det sig att antalet självmord halverats senaste 30 åren i alla andra åldersgrupper men ligger oförändrad hos unga? Varför är det så att det pratas så oerhört lite om psykisk ohälsa bland unga - och med unga - när det har den enskilt största sjukdomsbördan hos personer i ålder upp till 24 år? Vi måste prata mer om detta, tillsammans som vuxna och tillsammans med unga. Det får inte finnas några stigman, att må dåligt är inget att skämmas över. Kan jag prata om det kan du prata om det. Så enkelt är det. Ju mer vi pratar om psykisk ohälsa, om vikten av att anförtro sig och vikten av att lyssna, desto lättare blir det för nästa generation att lyfta sina tankar. Vi måste hjälpa dagens unga - morgondagens vuxna - att hitta orden, ge dem verktygen för hur och varför de ska prata om psykisk ohälsa.

Vi måste prata mer om detta.

Vi måste prata om Johanna.

Suicidpreventiva insatser

 

Självmordsbekämparn AB erbjuder att hålla presentationer för vilka evidensbaserade insatser som finns tillängliga i syfte att förebygga psykisk ohälsa och suicid i såväl privat som offentlig sektor.

 

Självmordsbekämparn AB erbjuder att leda eller konsultera kort- eller långsiktiga suicidpreventiva projekt så som handlingsplaner, skolprogram, planera och/eller genomföra temadagar etc. i din verksamhet, ditt företag, organisation eller förening.

 

 

SJÄLVMORDSBEKÄMPARN AB

 

Burtjärnsvägen 11, 77160 Ludvika

Email: Johan.Hakansson@sjalvmordsbekamparn.se

Telefon: (+46)702-69 95 27

 

Plusgiro: 83 57 94-9

Swish: 0702699527

© Copyright. All Rights Reserved.